Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Bampidis et al., 2009. Lucrări ştiinţifice Zootehnieşi Biotehnologii, 42 (1): 323-330

Document reference 
Bampidis, V. A. ; Christodoulou, V. ; Nistor, E., Skapetas, B. ; Nistor, G. H., 2009. The use of chickpeas (Cicer arietinum) in poultry diets: a review. Lucrări ştiinţifice Zootehnieşi Biotehnologii, 42 (1): 323-330
Alternative title 

FOLOSIREA NĂ UTULUI (CICER ARIETINUM) ÎN HRANA PĂSĂ RILOR: TRECERE ÎN REVISTĂ

Citation key 
Bampidis et al., 2009