Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Lu Fuji et al., 1999. Int. Chickpea and Pigeonpea Newsletter, 6: 59-60

Document reference 
Lu FuJi; Yuan Jie; Li ZhengHong; Cao KunXian; He ZhiYun; Li LianNian; Gong Wei; Duan YongMing; Feng Min, 1999. Study on the use of pigeonpea as pig feed in China. Int. Chickpea and Pigeonpea Newsletter, 6: 59-60
Citation key 
Lu Fuji et al., 1999